גביע שמפניה פלסטי דגם 12603


גודל: ק.פ.13 ק.18 ג.18 ס”מ


20.00