כוס מדורגת 1/40


מבצע 2 ב15 ש"ח
מבצע 2 ב15 ש"ח

כמות באריזה : 40 יחידות מבצע 2 חב' ב15 ש"ח


10.5 

כוס מדורגת : *