הסט כולל : צלחת גדולה במיוחד+ צלחת מנה עיקרית +צלחת מנה ראשונה +מרקיה+מזלג יוקרתי ואיכותי +סכין יוקרתי ואיכותי +כף יוקרתי ואיכותי


89 120-25.83%

צלחות בצבע: *
מזלג , סכין , כף : *