צלחת נייר פורים שמח מרובעת גדולה O


10 יחידות גודל כ22.50 ס"מ


9.90