השני ב50%
השני ב50%
השני ב50%
10 

קערה 1 ל' + מכסה ארוז : *